Avlösning - Tor Ulven

Avlösning - Tor Ulven

Regular price
160 kr
Sale price
160 kr
Tax included.

4 veckor på DN:s kritikerlista!!

Tor Ulven (1953-1995) var en av sin generations mest betydande norska författare och har haft ett oöverskådligt inflytande på modern norsk litteratur. Avlösning är det första prosaverk av honom som i sin helhet översatts till svenska. Det är en roman om ensamma människor i triviala situationer, men i lika hög grad är den ett utforskande av det enskilda medvetandets oerhörda expansivitet. Tor Ulven låter konkret verklighet och inre liv spela mot varandra med en språklig exakthet som i sig är ett omfamnande av världen.


” […] en urstark och depraverad saga om samhällets outcasts, som levereras med en mästares precision.”
– litteraturtoppen.se

”Årets mest njutningsfulla läsning.”
– Anna Hallberg, DN

”Ett så intensivt varseblivande att verkligheten utanför pärmarna börjar skimra och transformeras.”
– Mats Kolmisoppi, Göteborgs-Posten